سیستم نوبت دهی اینترنتی

درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان دکتر شریعتی

شروع نوبت دهی

پیگیری نوبت لغو نوبت
راهنمای تلفنی نوبت‌دهی:
(۰۲۱) ۴۱۲۲۵
این نرم افزار توسط هسته مرکزی «سلامت.سنتر» قدرت گرفته است. برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.
درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان دکتر شریعتی

مراحل

۱
انتخاب تخصص
۲
انتخاب پزشک
۳
انتخاب زمان
۴
مطالعه قوانین
۵
ورود اطلاعات